O firmie | Po co? | Usługi | Galeria | Kontakt


Nasza firma świadczy usługi w zakresie:
 • Aktualizacje Map
 • Opracowania Map Do Celów Projektowych, Prawnych
 • Podziały i Rozgraniczenia Nieruchomości
 • Wznowienia Granic
 • Pomiary Sytuacyjno Wysokościowe
 • Pomiary Realizacyjne
 • Geodezyjna Obsługa Budowy
 • Wytyczania i Inwentaryzacje Powykonawcze
 • Budynków mieszkalnych, komercyjnych
 • Gazociągów, wodociągów, kanalizacji, innych mediów
 • Hal i obiektów przemysłowych
 • Linii energetycznych, telekomunikacyjnych
 • Innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych
 • Pomiary Kontrolne, Badanie Odkształceń i Przemieszczeń Obiektów
 • Sporządzanie Map Numerycznych
 • Rzeczoznawstwo majątkowe - wyceny nieruchomości, oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
O firmie | Po co? | Usługi | Galeria | Kontakt
Copyright © 2009 GEOBUD s.c.      Wykonanie strony plik.info